ครอบครัว

 • ชื่อ : พันเอก ดร.สุชาต จันทรวงศ์
 • ชื่อเล่น: ปึ๊ด
 • เกิด : วันศุกร์ที่ 26 มี.ค.2504
 • ที่อยู่ : บ้านเลขที่ 10 ซอยท่าเสา 2 ถ.เขางู อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
 • ชื่อบิดา : นายสละ จันทรวงศ์ 
 • ชื่อมารดา: นางสุพร จันทรวงศ์ (สกุลเดิม ฉายขจร)
 • ชื่อภรรยา: นางสุมารยาท จันทรวงศ์ ชื่อเล่น : ซิ้ม (สกุลเดิม เดชฉกรรจ์)
  • ครูโรงเรียนดรุณาราชบุรี 
 • บุตรคนที่ 1 : นายคเชนเทพ จันทรวงศ์ ชื่อเล่น : อะตอม
  • จบปริญญตรี ครุศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) สาขาธุรกิจศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปัจจุบัน ครูผู้ช่วย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ
 • บุตรคนที่ 2 : นางสาวจุฑามาศ จันทรวงศ์ ชื่อเล่น : เมย์
  • จบปริญญาตรี เภสัชศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปัจจุบัน แผนกงานผลิต 2 องค์การเภสัชกรรม