บันทึกการเดินทาง กิจกรรมและโครงการ

.ศ.2562

 • 12 มิ.ย.2562 เข้าประชุมร่วมกับ คณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์การเก็บกู้ เคลื่อนย้าย และทำลายวัตถุระเบิดในแม่น้ำแม่กลอง โดยมี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการ จ.ราชบุรี ในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์ เป็นประธาน เรื่อง แนวทางการเก็บกู้และทำลายลูกระเบิดบริเวณใต้สะพานจุฬาลงกรณ์ ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ อาคารราชบุรีเกมส์ ศาลากลาง จ.ราชบุรี
 • 8 มิ.ย.2562 นำดนตรีวง "อยากเล่น" สนับสนุนงานเลี้ยงวันเกิดเพื่อนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี รุ่น 1820 ณ ศูนย์ข้าวชุมชนรางไม้แดง ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี
 • 29 พ.ค.2562 นำดนตรีวง "อยากเล่น" สนับสนุนงานเลี้ยงประจำเดือน นักเรียนเตรียมทหารรุ่น 19 ณ บ้านส้มตำ สาขาพุทธมณฑลสาย 1 กรุงเทพฯ
 • 21-22 พ.ค.2562 เดินทางไปตรวจงานโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในค่ายลพบุรีราเมศวร์ อ.เทพา จ.สงขลา และโครงการเช่ากล้อง และระบบโครงการติดตั้งระบบป้องกันความปลอดภัย ด้วยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในเขตเมืองระยะที่ 2 และโครงการบูรณาการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 1-3 ในพื้นที่ จ.สงขลา
 • 11 พ.ค.2562 เป็นประธานงานแต่งงานลูกเพื่อน (ครูวันชัย แดงใหญ่) ณ สโมสรนายทหารค่ายภาณุรังษี อ.เมือง จ.ราชบุรี
 • 5 พ.ค.2562 เป็นเถ้าแก่ฝ่ายเจ้าสาว (เจ้าสาว มลฤดี เทพพิทักษ์ เจ้าบ่าว ณัฐพงษ์ สุยอด) บ้านเลขที่ 93 ม.12 ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
 • 20-21 เม.ย.2562 ร่วมงานเลี้ยงรุ่นศิษย์เก่า รร.อัมพวันวิทยาลัย รุ่น 19-21 (รุ่นของภรรยา)  ณ บ้านครูปู ตลาดน้ำอัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
 • 19 เม.ย.2562 ประชุมคณะอนุกรรมการทำงานเก็บกู้ เคลื่อนย้าย และทำลายวัตถุระเบิดบริเวณแม่น้ำแม่กลอง ณ ห้องประชุม โรงแรม ณ เวลา อ.เมือง จ.ราชบุรี
 • 13 เม.ย.2562 ทำบุญให้บรรพบุรุษประจำปี 2562 บ้านท่าเสา ราชบุรี (ดูภาพ)
 • 10 เม.ย.2562 ฟังบรรยายสรุปจาก บจก.Section 31 ต้วแทนขายยุทโธปกรณ์จากประเทศอิสราเอล ประจำประเทศไทย เรื่อง เครื่องมือติดตามตำแหน่ง SS7, เครื่องมือดักจับสัญญาณ Cellint และคัดลอกข้อมูลโทรศัพท์ Egon, ระบบคัดลอกข้อมูลจากเครื่องมือสื่อสาร Region, ระบบแทรกแซงข้อมูลในคอมพิวเตอร์ Botnet, ระบบแทรกแซงกล้อง CCTV, ระบบจัดการกล้อง CCTV, เทคโนโลยีการรวบรวมข้อมูล Webint และระบบติดตามธุรกรรมทางการเงิน ณ กรมการทหารสื่อสาร กรุงเทพมหานคร
 • 28 มี.ค.2562 ดูงาน บริษัท เทลซัน เทคโนโลยี จำกัด ผู้ผลิตแผงโซล่าเซล นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ต.มาบพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
 • 16-17 มี.ค.2562 เลี้ยงรุ่นปริญญาโท มศว.ราชบุรี รุ่น 2 ณ โรงแรมสวนสนประดิพัทธ์ 2 (Sea Pine) อ.หัวหิน จ.ประจวบคิรีขันธ์
 • 13 มี.ค.2562 เก็บข้อมูลภาคสนาม งานวิจัยไทยอาสาป้องกันชาติ กอ.รมน.ภาค 4 ค่ายวชิราวุธ  อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
 • 6 มี.ค.2562 เก็บข้อมูลภาคสนาม งานวิจัยไทยอาสาป้องกันชาติ กอ.รมน.ภาค 2 ค่ายสุรนารี  อ.เมือง จ.นครราชสีมา
 • 1 มี.ค.2562 ประชุมคณะอนุกรรมการทำงานเก็บกู้ เคลื่อนย้าย และทำลายวัตถุระเบิดบริเวณแม่น้ำแม่กลอง ณ ห้องประชุม โรงแรม ณ เวลา อ.เมือง จ.ราชบุรี
 • 27 ก.พ.2562 เก็บข้อมูลภาคสนาม งานวิจัยไทยอาสาป้องกันชาติ กอ.รมน.ภาค 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวร อ.เมือง จ.พิษณุโลก 
 • 25 ก.พ.2562 ตรวจสอบและควบคุณภาพ (QC) ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลแสงอาทิตย์แบบ Grid Interactive ,เครื่องกรองน้ำดื่มพลังงานแสงอาทิตย์, เสาไฟส่องสว่างพลังแสงอาทิตย์ บ.ป่าตาลเหนือ ต.ป่าตาล อ.ขุนตาล จ.เชียงราย 
 • 16 ก.พ.2562 รวมโครงการมิตรภาพไทย-เกาหลี ผ่านศิลปะและดนตรี (ของศิลปินทั้ง 2 ชาติ) ครั้งที่ 1 ณ บ้านศิลปะ ดี ม่ำ ต.หนองกระทุ่ม อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
 • 13 ก.พ.2562 เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการใช้งานสายด่วนความมั่นคง 1374 ของ กอ.รมน. ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมเทคนิคการปฏิบัติการข่าวสาร (IO) ในยุคดิจิตัล ณ โรงแรมดิไอเดิ้ล เรสซิเดนท์ จ.ปทุมธานี 
 • 9 ก.พ.2562 ร่วมงานเลี้ยงคืนสู่เหย้า ศิษย์เก่า รร.เทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร) ณ บริเวณโรงเรียน อ.เมือง จ.ราชบุรี (ได้รับประกาศเกียรติคุณเป็นศิษย์เก่าดีเด่น)
 • 6-7 ก.พ.2562 เดินทางไปตรวจสอบและพิจารณาเรื่องงบประมาณซ่อมบำรุงแบบ Open ended ณ ค่ายอิงคยุทธบริหาร อ.หนองจิก จ.ปัตตานี (ดูคลิบวิดีโอ1, ดูคลิบวิดีโอ2)  
 • 30 ม.ค.2562  เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ จากนายชยาวุธ จันทร ผวจ.ราชบุรี ในฐานะ "ผู้ศึกษาค้นคว้าและผู้เขียน หนังสือราชบุรีในยุคสงครามโลกครั้งที่ 2" ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ อาคารราชบุรีเกมส์ ศาลากลาง จ.ราชบุรี (ดูโล่)
 • 23 ม.ค.2562 : ประชุมคณะอนุกรรมการทำงานเก็บกู้ เคลื่อนย้าย และทำลายวัตถุระเบิดบริเวณแม่น้ำแม่กลอง ณ ห้องประชุมหลวงยกกระบัตร ชั้น 3 ศาลากลาง จ.ราชบุรี
 • 12 ม.ค.2562 : เลีัยงปีใหม่ เพื่อนเบญจมราชูทิศ รุ่น ม.ศ.3-ปี 2518 ณ ไร่จิราภรณ์รีสอร์ท ต.น้ำพุ อ.เมือง จ.ราชบุรี
 • 5 ม.ค.2562 : เลี้ยงปีใหม่ เพื่อนเบญจมราชูทิศ รุ่น 1820 ณ ร้ายอาหารบ้านเพื่อน อ.เมือง จ.ราชบุรี
พ.ศ.2561

 • 26-30 ธ.ค.2561 : ทัศนศึกษา ประเทศมาเลเซีย (ดูบทความนั่งรถไฟไปมาเลเซีย) (ดูภาพ)
 • 8 ธ.ค.2561 : เป็นเถ้าแก่ฝ่ายชาย งานแต่งงานลูกชายเพื่อนเบญจมราชูทิศราชบุรี รุ่น 1820 ต.หนองโพ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
 • 1-2 ธ.ค.2561 : ร่วมงานเลี้ยงรุ่น จปร.30 ณ สวนสนประดิพัทธ์ อ.หัวหิน จ.ประจวบคิรีขันธ์
 • 23 พ.ย.2561 : เข้าร่วมสัมมนาวิชาการเรื่อง "The Next Gen CoD: สูตรสำเร็จองค์กรที่มีดีไซน์ยุคดิจิทัล" ณ ห้อง World Balloom ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ จัดโดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • 19 พ.ย.2561 : เลี้ยงเพื่อนเตรียมทหารรุ่น 19 (เขต กทม.) ณ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร กทม.
 • 18 พ.ย.2561 : เป็นเถ้าแก่ฝ่ายชาย งานแต่งงาน ลูกครูโรงเรียนดรุณาราชบุรี อ.บางเลน จ.นครปฐม
 • 15 พ.ย.2561 : ประชุมคณะอนุกรรมการทำงานเก็บกู้ เคลื่อนย้าย และทำลายวัตถุระเบิดบริเวณแม่น้ำแม่กลอง ณ โรงแรม ณ เวลา ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี
 • 10 พ.ย.2561 : เลี้ยงรุ่น ปริญญาโท มศว.ราชบุรี รุ่น 2 ณ เดอะคาแนล อ.เมือง จ.ราชบุรี
 • 10 พ.ย.2561 : เป็นเถ้าแก่ฝ่ายชาย งานแต่งงาน ข้างวัดบางวันทอง ต.เหมืองใหม่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
 • 8 พ.ย.2561 : เป็นประธานงานฌาปนกิจศพ คุณแม่มะลิ สวนพานิชย์ ณ เมรุวัดมหาธาตุวรวิหาร อ.เมือง จ.ราชบุรี
 • 3 พ.ย.2561 : เลี้ยงรุ่นเทศบาล 4 ป.7 พ.ศ.2515 ณ ร้านมะม่วงคู่ อ.เมือง จ.ราชบุรี
 • 29-31 ต.ค.2561 : ร่วมสังเกตุการณ์การปฐมนิเทศกำลังพลปฏิบัติงานประจำปี 2562 กอ.รมน. และนโยบายแผนงานความมั่นคงที่สำคัญและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ณ โรงแรมดิไอเดิล เซอร์วิส เรสซิเดนซ์ จ.ปทุมธานี
 • 25 ต.ค.2561 : ประชุมคณะอนุกรรมการทำงานเก็บกู้ เคลื่อนย้ายและทำลายวัตถุระเบิดบริเวณแม่น้ำแม่กลอง ณ ห้องประชุมเล็ก ศาลากลาง จ.ราชบุรี
 • 10 ก.ย.2561 : ประชุมคณะทำงานร่วมเพื่อประสานงานการดำเนินการก่อสร้างรถไฟรางคู่ในพื้นที่ จ.ราชบุรี ณ ห้องประชุมหลวงยกกระบัตรราชบุรี (ดูรายละเอียด)
 • 20-21 ส.ค.2561 : อบรม "หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการท่องเที่ยววิถีไทย"  ณ โรงแรมเวสเทิร์นแกรนด์ จ.ราชบุรี และดูงาน ท่องเที่ยวชุมชนบ้านหนองขาว จ.กาญจนบรีุ จัดโดย การท่องเที่ยวและกีฬา จ.ราชบุรี และ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 • 15 ส.ค.2561 : เป็นประธานพิธีปิดการแข่งขันวอลเลย์บอล "วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล" ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ.2561 รอบชิงชนะเลิศ ระดับจังหวัดราชบุรี ณ โรงยิมเนเซี่ยม โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 
 • 10 ส.ค.2561 : เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันวอลเลย์บอล "วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล" ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ.2561 รอบชิงชนะเลิศ ระดับจังหวัดราชบุรี ณ โรงยิมเนเซี่ยม โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 
 • 9 ส.ค.2561 : ร่วมงานวันแม่แห่งชาติ ณ โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร) อ.เมือง จ.ราชบุรี
 • 28 ก.ค.2561 : ร่วมงาน "First Party" เพื่อนศิษย์เก่าโรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร) รุ่น ป.7 พ.ศ.2515 ณ ร้านอาหารรางตาล ข้างวัดอรัญญิกาวาส อ.เมือง จ.ราชบุรี
 • 7 -8 ก.ค.2561 : พานักเรียนดำน้ำ (รุ่น 110 และ 111)ออกสอบภาคทะเล ณ หมู่เกาะแสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
 • 9,10,23 มิ.ย.2561 สอนดำน้ำหลักสูตรสากล ภาคทฤษฎีและการปฏฺิบัติในสระ ณ สระว่ายน้ำ 50 ม.ค่ายบุรฉัตร อ.เมือง จ.ราชบุรี (ED รุ่น 111)
 • 31 พ.ค.2561 สัมมนาโครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME (SME Online) ปี 2561 ณ โรงแรม ณ เวลา อ.เมือง จ.ราชบุรี  จัดโดย  สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • 30 พ.ค.2561 รับมอบ "เข็มเชิดชูเกียรติรักษาดินแดน" จาก หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ณ ห้องประชุมยงใจยุทธ กรมการทหารช่าง อ.เมือง จ.ราชบุรี (ดูประกาศเกียรติคุณ)
 • 28-30 พ.ค.2561 สอนดำน้ำหลักสูตรสากล ภาคทฤษฎีและการปฏฺบัติในสระ ณ สระว่ายน้ำ 50 ม.ค่ายบุรฉัตร อ.เมือง จ.ราชบุรี (ED รุ่น 110)
 • 13 เม.ย.2561 ทำบุญให้บรรพบุรษและรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ประจำปี 2560 (ดูคลิบวิดีโอ)
 • 31 มี.ค.-1 เม.ย.2561 : พานักเรียนดำน้ำออกสอบภาคทะเล ณ หมู่เกาะแสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
 • 22 มี.ค.2561 : เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติการ CPR การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ และสาธิตอุปกรณ์ดำน้ำเบื้องต้น ให้แก่ อพปร.จาก อบต.บางคูรัด จ.นนทบุรี ณ สระว่ายน้ำ 50 ม.ค่ายบุรฉัตร อ.เมือง จ.ราชบุรี
 • 14-18 มี.ค.2561 : ทัศนศึกษา เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น (ดูคลิบวิดีโอ) (ดูภาพ1) (ดูภาพ2)
 • 5 มี.ค.2561 : จัดงานวันนักข่าว (วันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ) บริเวณหน้าสมาคมสื่อมวลชนราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี
 • 24-26 ก.พ.2561 สอนดำน้ำหลักสูตรสากล ภาคทฤษฎีและการปฏฺบัติในสระ ณ สระว่ายน้ำ 50 ม.ค่ายบุรฉัตร อ.เมือง จ.ราชบุรี (ED รุ่น 109)
 • 24 ก.พ.2561 : เป็นเถ้าแก่ฝ่ายเจ้าสาว ลูกเพื่อนครู
 • 15 ก.พ.2561 : เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติความรู้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ ให้แก่เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพในการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง" ครั้งที่ 1 ณ สระว่ายน้ำ 50 เมตร ค่ายบุรฉัตร
 • 1-2 ก.พ.2561 : เป็นผู้แทนเจ้ากรมการทหารช่าง เข้าร่วมประชุมวิชาการ "ประชารัฐร่วมใจ ขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา" และสมัชชาคุณธรรมภาคกลางภายใต้การขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2564) ณ ห้องแกรนด์บอลลูม โรงแรม ณ เวลา อ.เมือง จ.ราชบุรี 
 • 27 ม.ค.2561 : ร่วมงานเลี้ยงรุ่นศิษย์เก่า เบญจมราชูทิศราชบุรี รุ่น 1820 (ดูวิดีโอ)
 • 27 ม.ค.2561 : นำทีมผู้ผลิตรายการ "ซูเปอร์เวียร์" ซึ่งออกอากาศทางช่อง 7 ในช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ต่างๆ เข้าสำรวจเตรียมทำรายการ บริเวณ อ.บ้านคา และ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี (ดูรายละเอียด
 • 13 ม.ค.2561 : ร่วมจิตอาสาแสดงดนตรีสด งานวันเด็กชาติ ณ รร.วัดเขางูสันติธรรม อ.เมือง จ.ราชบุรี (ดูวิดีโอ
 • 1 ม.ค.2561 : จัดงานสังสรรค์ปีใหม่ "รวมพลฅนกันเอง" ที่บ้านสี่ผู้เฒ่า
พ.ศ.2560
 • 9-10 ธ.ค.2560 : ร่วมงานเลี้ยงรุ่น จปร.30 ณ สวนสนประดิพัทธ์
 • 18-19 พ.ย.2560 : ทัศนศึกษา ณ สวนสนประดิพัทธ์ 
 • 5 พ.ย.2560 : เป็นเถ้าแก่ฝ่ายเจ้าสาว เพื่อนครู
 • 26 ต.ค.2560 : ร่วมถวายดอกไม้จันทน์ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร รัชกาลที่ 9 ณ พระเมรุมาศจำลอง วัดมหาธาตุวรวิหาร อ.เมือง จ.ราชบุรี และให้บริการจิตอาสาบริการอาหารและเครื่องดื่มฟรี แก่ประชาชนที่มาร่วมถวายดอกไม้จันทน์ ณ บ้านสี่ผู้เฒ่า (ดูวิดีโอ)
 • 28 ก.ย.2560 : ร่วมงานรับปริญญาตรีบุตรสาว ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ (ดูภาพ) (ดูบทความ นิสิต "สองแผ่นดิน")
 • 23 ก.ย.2560 : ร่วมงานซ้อมใหญ่รับปริญญาตรีบุตรสาว ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ
 • 16-17 ก.ย.2560 : พานักเรียนดำน้ำออกสอบภาคทะเล ณ หมู่เกาะแสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
 • 10 ก.ย.2550 เป็นเถ้าแก่ฝ่ายเจ้าสาว ลูกเพื่อน
 • 10 ส.ค.2560  : รับวุฒิบัตรหลักสูตร "เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่" ด้วยระบบเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ (NEClearning) ภายใต้โครงการ "เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่" (News Entrepreneurs Creation : NEC) จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ณ โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ  (ดูวุฒิบัตร)
 • 6 ก.ค.2560 : มหาวิทยาลัยเทคโนโนยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอเชิญประชุมเพื่อหาแนวทางการทำงานร่วมกัน เกี่ยวกับ โครงการอุทยานธรรมชาติวิทยา ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ราชบุรี) ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
 • 24 พ.ค.2560 : เป็นผู้แทนเจ้ากรมการทหารช่าง ร่วมต้อนรับ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ในโอกาสเยี่ยมชมโครงการ สสส.จอมบึงมาราธอน, ครูพันธุ์บึง, ตลาดอมยิ้ม ตลาดวิถีไทย ย้อนยุคจอมบึง และโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุจอมบึง ของมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ณ ห้องประชุมทรัพย์คิรี ตึกอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
 • 19-21 พ.ค.2560 : สอนหลักสูตรดำน้ำสากลและการค้นหาใต้น้ำ ให้แก่เจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัย มูลนิธิปฐมบรมราชานุสรณ์ จ.ราชบุรี และมูลนิธิสรรพราเชนทร์ จ.สมุทรสงคราม ณ สถาบันราชบุรีศึกษา และสระว่ายน้ำ ค่ายบุรฉัตร อ.เมือง จ.ราชบุรี (ดูภาพ)
 • 29-30 เม.ย.2560 : พานักเรียนดำน้ำสากลออกสอบภาคทะเล ณ หมู่เกาะแสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี  (ดูภาพ)
 • 21-26 มี.ค.2560 : ทัศนศึกษา จ.โอซากา, จ.นารา, จ.เกียวโต ในภูมิภาคคันไซและเมืองนาโกย่า จ.ไอชิ ภูมิภาคชูบุ ประเทศญี่ปุ่น (อ่านรายละเอียด) (ดูภาพ) 
 • 13 เม.ย.2560 ทำบุญให้บรรพบุรษและรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ประจำปี 2560 (ดูภาพ)
 • 15-17 มี.ค.2560 : สอนหลักสูตรดำน้ำสากลภาคทฤษฎีและสระ ณ สระว่ายน้ำ 50 เมตร ค่ายบุรฉัตร อ.เมือง จ.ราชบุรี
 • 14 มี.ค.2560 : เป็นวิทยากรบรรยาย "สถานการณ์ทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมในประเทศไทย การปรับลดพื้นที่ด้วยวิธี Land Release การยกเลิกพื้นที่อันตรายที่ต้องสงสัยว่ามีทุ่นระเบิดด้วยการสำรวจตามหลักฐาน (EBS) และการแกะรอยทุ่นระเบิด" ให้แก่นักเรียนหลักสูตรตรวจค้นและทำลายทุ่นระเบิด ประจำปีงบประมาณ 2560 ของศูนย์ฝึกตรวจค้นและทำลายทุ่นระเบิด ศูนย์ปฏฺบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ณ โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง อ.เมือง จ.ราชบุรี
พ.ศ.2559
 • 14 ธ.ค.2559 : เป็นวิทยากรบรรยาย "สถานการณ์ทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมในประเทศไทย  และการแกะรอยทุ่นระเบิด" ให้แก่นักเรียนหลักสูตรสงครามทุ่นระเบิดทั่วไปรุ่นที่ 10 ของโรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง อ.เมือง จ.ราชบุรี
 • 21-25 พ.ย.2559 : เป็นวิทยากรอบรมการปรับลดพื้นที่ทุ่นระเบิดในประเทศไทย ให้แก่ หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่ 3 ณ อ.วารินชำราบ  จ.อุบลราชธานี
 • 7-11 พ.ย.2559 : เป็นวิทยากรอบรมการปรับลดพื้นที่ทุ่นระเบิดในประเทศไทย ให้แก่ หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่ 1 ณ อ.คลองหาด จ.สระแก้ว
 • 31 ต.ค.-4 พ.ย.2559 : เป็นวิทยากรอบรมการปรับลดพื้นที่ทุ่นระเบิดในประเทศไทย ให้แก่ หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่ 2 ณ อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี และ อ.เมือง จ.ตราด
 • 4 ก.ย.2559 : เริ่มสอนวิชา วิถีสู่ชีวิตพอเพียง นักศึกษาหลักสูตรศิลปาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชีวิตและชุมชนแบบบูรณาการ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน (มหาวิทยาลัยชีวิต) ภาคเรียนที่ 1/2559 ณ ศูนย์การเรียนรูุ้ชุมชนเมืองราช รร.เทศบาล 4 ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี
 • 25 ส.ค.2559 : นิเทศนักศึกษา ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รร.บ้านร่องระกำ, บ้านหนองโรง, บ้านหนองคอไก่ บ้านหนองตาฉาว อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
 • 19 ส.ค.2559 : ประชุมอาจารย์ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559 หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชีวิตและชุมชนแบบบูรณาการ  ณ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน (มหาวิทยาลัยชีวิต) ต.บางคนฑี อ.บางคนฑี จ.สมุทรสงคราม 
 • 4 ส.ค.2559 : นิเทศนักศึกษา ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รร.บ้านร่องระกำ, บ้านหนองโรง, บ้านท่าไม้รวก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
 • 7 ก.ค.2559 : เป็นคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษา ป.โท สาขาวิชาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง จำนวน 6 คน ณ ห้องประชุม 313 บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
 • 1 ก.ค.2559 : ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2559 ณ สนามกีฬากลาง จ.ราชบุรี 
 • 30 มิ.ย.2559 : นิเทศนักศึกษา ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รร.บ้านหนองตาคง, บ้านหนองตาฉาว, บ้านหนองคอไก่ ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
 • 24 มิ.ย.2559 : เป็นกรรมการตัดสินการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับจังหวัดราชบุรี ณ สนามกีฬากลางราชบุรี
 • 14 พ.ค.2559 : อาจารย์พิเศษสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาแก่ นักศึกษา ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1/2559 มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง (ทุกวันเสาร์)
 • 9-10 เม.ย.2559 : บวชนายคเชนเทพ จันทรวงศ์ (บุตรชาย) ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร อ.เมือง จ.ราชบุรี (ดูภาพ) 
 • 14 มี.ค.2559: ร่วมเป็นคณะของศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติไทย (TMAC) ่หารืออย่างไม่เป็นทางการ กับ ฯพณฯ เฮง รัตนา ผู้แทนรัฐบาลราชอาณาจักรกัมพูชา/ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติกัมพูชา (CMAC) เพื่อเตรียมวางแผนการเก็บกู้ทุ่นระเบิดร่วมกัน ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา โดยเน้นพื้นทีเขตเศรษฐกิจพิเศษ บ.ป่าไร่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว (ตามนโยบายรัฐบาลทั้งสองประเทศ) 
 • 14 มี.ค.2559 : ร่วมเป็นคณะของศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติตรวจพื้นที่กับเจ้าหน้าที่จาก U.S.DoD Humanitarian Demining Research and Development (HD R&D) Program สหรัฐอเมริกา ่ตรวจพื้นที่ัและเตรียมวางแผนการนำเครื่องจักรกวาดล้างทุ่นระเบิด ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ บ.ป่าไร่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ตามนโยบายรัฐบาล เพื่อตัดถนนเชื่อมต่อระหว่างไทย-กัมพูชา 
 • 3-5 มี.ค.2559 : ประชุมหารือร่วมกับกองทัพภาคที่ 4 โดย กอ.รมน.ภาค 4 (ส่วนหน้า) เรื่องแนวทางการปรับลดพื้นที่อันตรายที่ต้องสงสัยว่ามีทุ่นระเบิด ในพื้นที่ จ.ยะลา และ จ.ชุมพร ณ ค่ายสิรินธร จ.ปัตตานี
 • 28 ม.ค.2559 : เข้าตรวจสอบสรรพาวุธระเบิดที่ถูุกละทิ้ง (Abandoned explosive ordnance : AXO) จากการสู้รบในอดีตกว่า 5,000 รายการ บริเวณบ้านหนองรี ต.ชำราก อ.เมือง จ.ตราด เพื่อเตรียมวางแผนการทำลายต่อไป (ดูภาพ)
 • 27 ม.ค.2559 : เป็นวิทยากรบรรยาย แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลการประกันคุณภาพ/ควบคุมคุณภาพ(QA/QC) ให้กับกำลังพล นปท.1 อส.ทพ. จนท.ป่าไม้ จนท.เทศบาลตำบลคลองหาด ณ ห้องประชุมเทศบาล ต.คลองหาด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว (ดูภาพ)
 • 11-16 ม.ค.2559 เป็นตัวแทนกองทัพไทยเข้าร่วมประชุมการวางแผนขั้นสุดท้าย (Final Planning Conference : FPC) เตรียมการฝึกร่วมการปฏิบัติการทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรม (HMA) และการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ (PKO) ภายใต้กรอบการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซี่ยนกับรัฐมนตรีกลาโหมประเทศคู่เจรจา (ADMM-Plus) ณ เมืองพูเน่ สาธารณรัฐอินเดีย (ดูภาพ)
พ.ศ.2558

 • 23-25 ธ.ค.2558 ตรวจสอบและประเมินผลพื้นที่ปลอดภัยจากทุ่นระเบิด จ.อุบลราชธานี และ จ.สุรินทร์
 • 22 ธ.ค.2558 เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เรื่องการตรวจสอบและประเมินผลพื้นที่ปลอดภัยจากทุ่นระเบิด (QC) ให้แก่ นายกและรองนายก อบต.โดมประดิษฐ์, เจ้าหน้าที่จากด่านตรวจสัตว์ป่าช่องจอม จ.สุรินทร์ และกำลังพลจากหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่ 3 ที่จะทำหน้าที่ QC รวมจำนวน 12 คนอบรมความรู้พื้นฐานกรควบคุมคุณภาพ ณ อบต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี
 • 13-15 ธ.ค.2558 ร่วมต้อนรับนาย Stefano Toscano  เอกอัครราชฑูตและผู้อำนวยการศูนย์ระหว่างประเทศเพื่อการเก็บกู้ทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมแห่งนครเจนีวา (Geneva International Centre for Humanitarian Deming-GICHD) นาย Guy Rhodes ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการของ GIHD และ ผู้แทน สปป.ลาว นาย Phoukhieo Chanthasomboune ผู้อำนวยการ UXO-NRA นาย Bounpheng Sisawath รองผู้อำนวยการ UXO-NRA เยี่ยมชมการปฏิบัติงานด้านทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรมของประเทศไทย ในพื้นที่ จ.สุรินทร์ และ จ.อุบลราชธานี
 • 26-27 ต.ค.2558 จัดการปฐมนิเทศระดับผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ ศูนย์ฝึกตรวจค้นและทำลายทุ่นระเบิด (ภายในโรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง) ค่ายภาณุรังษี อ.เมือง จ.ราชบุรี 
 • 22 ต.ค.2558 ร่วมคณะ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ เข้าหารือ นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.อุบลราชธานี เรื่องโครงการนำร่องปรับลดพื้นที่ทุ่นระเบิดในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี ให้ปลอดจากทุ่นระเบิด ณ ห้องประชุมศาลากลาง จ.อุบลราชธานี
 • 14-16 ก.ย.2558 ตรวจสอบและประเมินผลพื้นที่ปลอดภัยจากทุ่นระเบิด จ.สระแก้ว
 • 7-11 ก.ย.2558 ตรวจสอบและประเมินผลพื้นที่ปลอดภัยจากทุ่นระเบิด จ.เชียงใหม่-พะเยา
 • 31 ส.ค.-4 ก.ย.2558 ตรวจสอบและประเมินผลพื้นที่ปลอดภัยจากทุ่นระเบิด จ.อุบลราชธานี จ.ศรีสะเกษ และ จ.สุรินทร์
 • 24-28 ส.ค.2558 ตรวจสอบและประเมินผลพื้นที่ปลอดภัยจากทุ่นระเบิด จ.ตราด
 • 18-20 ส.ค.2558 เป็นผู้ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การบูรณาการด้านการปฏิบัติงานทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรม ณ โรงแรมเมาเทนบีช  เมืองพัทยา จ.ชลบุรี  และพาผู้เข้าร่วมประชุมไปดูงานการเก็บกู้ทุ่นระเบิดใน จ.ตราด
 • 13-15 ส.ค.2558 เป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมสัมนา "Second Regional Seminar on the Establishment of an ASEAN Regional Mine Action Center (ARMAC) : Collaboration toward Operationalization" ณ Royal Angkor Resort and Spa Hotel จ.เสียมราฐ ประเทศกัมพูชา
 • 20-24 ก.ค.2558 ตรวจสอบและประเมินผลพื้นที่ปลอดภัยจากทุ่นระเบิด จ.อุบลราชธานี จ.ศรีสะเกษ และ จ.สุรินทร์
 • 6-10 ก.ค.2558 ตรวจสอบและประเมินผลพื้นที่ปลอดภัยจากทุ่นระเบิด จ.สระแก้ว
 • 29 มิ.ย.-3 ก.ค.2558 ตรวจสอบการประกันคุณภาพพื้นที่ยกเลิกด้วยวิธีการสำรวจตามหลักฐาน จ.แม่ฮ่องสอน
 • 16-19 มิ.ย.2558 ดูงานการปรับลดพื้นที่อันตรายต้องสงสัยว่ามีทุ่นระเบิดและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่รับผิดชอบของ นปท.3  จ.สุรินทร์  จ.ศรีสะเกษ และ จ.อุบลราชธานี 
 • 15 มิ.ย.2558 ร่วมงาน "The Bangkok Symposium on Landmine Victim Assistance : Enhancing a Comprehensive and Sustainable Mine Action"  ณ โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ กรุงเทพฯ  
 • 8 มิ.ย.2558 บรรยายพิเศษการยกเลิกพื้นที่อันตรายต้องสงสัยว่ามีทุ่นระเบิด ด้วยวิธีการสำรวจตามหลักฐาน (EBS) และการปรับลดพื้นที่ด้วยวิธี Land Release หลักสูตรการตรวจค้นและทำลายทุ่นระเบิด ประจำปีงบประมาณ 2558 ณ โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี จ.ราชบุรี
 • 18-22 พ.ค.2558 ตรวจสอบและประเมินผลพื้นที่ปลอดภัยจากทุ่นระเบิด จ.จันทบุรี และ จ.ตราด
 • 15 พ.ค.2558 บรรยายพิเศษเรื่อง การยกเลิกพื้นที่อันตรายต้องสงสัยว่ามีทุ่นระเบิดด้วยวิธีการสำรวจตามหลักฐาน (EBS) ในงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "แนวทางการปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการกวาดล้างทุ่นระเบิดเพื่อเสนอกับประเทศเพื่อนบ้านที่มีปัญหาทุ่นระเบิดคล้ายกัน" ณ โรงแรมมาติน่า อ.เมือง จ.สุรินทร์ จัดโดยสมาคมเก็บกู้ทุ่นระเบิดพลเรือนไทย
 • 6 พ.ค.2558 เป็นวิทยากรสอนวิชา "การนำระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก (GPS) มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน" แก่นักเรียนหลักสูตรตรวจค้นและทำลายทุ่นระเบิด ประจำปีงบประมาณ 2558 ณ ศูนย์ตรวจค้นและทำลายทุ่นระเบิด โรงเรียนทหารช่าง อ.เมือง จ.ราชบุรี
 • 20-24 เม.ย.2558 ตรวจสอบและประเมินผลพื้นที่ปลอดภัยจากทุ่นระเบิด จ.ตาก
 • 7-10 เม.ย.2558 ตรวจสอบและประเมินผลพื้นที่ปลอดภัยจากทุ่นระเบิด จ.สระแก้ว
 • 23-27 มี.ค.2558 ตรวจสอบและประเมินผลพื้นที่ปลอดภัยจากทุ่นระเบิด จ.ศรีสะเกษ และ จ.อุบลราชธานี
 • 11-13 ก.พ.2558 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการปรับลดพื้นที่อันตรายจากทุ่นระเบิดด้วยวิธีการ Land Release รูปแบบใหม่ ณ โรงแรมวรบุรี อโยธยา คอนเวนชั่น รีสอร์ท อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
 • 26-30 ม.ค.2558 ตรวจสอบและประเมินผลพื้นที่ปลอดภัยจากทุ่นระเบิด จ.ตาก
 • 19-23 ม.ค.2558 ตรวจสอบและประเมินผลพื้นที่ปลอดภัยจากทุ่นระเบิด จ.ตราด
พ.ศ.2557
 • 22-26 ธ.ค.2557 ตรวจสอบและประเมินผลพื้นที่ปลอดภัยจากทุ่นระเบิด จ.อุบลราชธานี และ จ.ศรีสะเกษ
 • 17-19 ธ.ค.2557 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการปรับลดพื้นที่อันตรายจากทุ่นระเบิดด้วยวิธีการ Land Release รูปแบบใหม่ ณ โรงแรมวรบุรี อโยธยา คอนเวนชั่น รีสอร์ท อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
 • 3 ธ.ค.2557 สมาคมผู้เก็บกู้ทุ่นระเบิดพลเรือนไทย (TDA) เชิญเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "การแกะรอยทุ่นระเบิด (Mine Tracker)" ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "แนวทางการปฏฺิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการกวาดล้างทุ่นระเบิดเพื่อเสนอกับประเทศเพื่อนบ้านที่มีปัญหาทุ่นระเบิดคล้ายกัน" ณ รีสอร์ท นงลักษณ์ อ.สังขะ จ.สุรินทร์
 • 2 ธ.ค.2557 ตรวจสอบการประกันคุณภาพภายนอกระหว่างการปฏิบัติงาน (QA) ณ  จ.สระแก้ว
 • 12 พ.ย.2557 เป็นวิทยากอบรมความรู้พื้นฐานใก้แก่กำลังพลของศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ (TMAC) ประจำปีงบประมาณ 2558 ณ บก.TMAC กรุงเทพฯ
 • 3-7 พ.ย.2557 จัดฝึกอบรมสัญจรการปรับลดพื้นที่อันตรายที่ได้รับยืนยันว่ามีทุ่นระเบิดให้เป็นพื้นที่ปลอดภัย แก่ นปท.2/นปท.ทร. จ.จันทบุรี
 • 27-31 ต.ค.2557 จัดฝึกอบรมสัญจรการปรับลดพื้นที่อันตรายที่ได้รับยืนยันว่ามีทุ่นระเบิดให้เป็นพื้นที่ปลอดภัย แก่ นปท.4 จ.เพชรบูรณ์
 • 20-24 ต.ค.2557 จัดฝึกอบรมสัญจรการปรับลดพื้นที่อันตรายที่ได้รับยืนยันว่ามีทุ่นระเบิดให้เป็นพื้นที่ปลอดภัย แก่ นปท.1 จ.สระแก้ว
 • 13-17 ต.ค.2557 จัดฝึกอบรมสัญจรการปรับลดพื้นที่อันตรายที่ได้รับยืนยันว่ามีทุ่นระเบิดให้เป็นพื้นที่ปลอดภัย แก่ นปท.3 จ.ศรีสะเกษ
 • 15-19 ก.ย.2557 ตรวจสอบและประเมินผลพื้นที่ปลอดภัยจากทุ่นระเบิด จ.ตราด
 • 12-14 ก.ย.2557 เป็นผู้อำนวยการการฝึกอบรม การปรับลดพื้นที่อันตรายที่ได้รับการยืนยันว่ามีทุ่นระเบิดให้เป็นพื้นที่ปลอดภัย (เบื้องต้น) แก่ เจ้าหน้าที่จากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ณ พื้นที่ จ.ศรีสะเกษ (ดูรายละเอียด)
 • 8-10 ก.ย.2557 ตรวจสอบและประเมินผลพื้นที่ปลอดภัยจากทุ่นระเบิด จ.น่าน
 • 1-5 ก.ย.2557 ตรวจสอบและประเมินผลพื้นที่ปลอดภัยจากทุ่นระเบิด จ.อุบลราชธานี และ จ.ศรีสะเกษ
 • 25-29 ส.ค.2557 ตรวจสอบและประเมินผลพื้นที่ปลอดภัยจากทุ่นระเบิด จ.นครศรีธรรมราช
 • 18-20 ส.ค.2557 การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องแลนด์ รีลีซ และการเตรียมการขอต่อเวลา (Land Release and Extension Request Preparation Workshop) โดย Norwegian People's Aid  ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ (ดูประกาศนียบัตร)
 • 4-8 ส.ค.2557 ตรวจสอบและประเมินผลพื้นที่ปลอดภัยจากทุ่นระเบิด จ.สระแก้ว
 • 3-12 ส.ค.2557 อำนวยการฝึกคณะ สพม.ฝึกงานเก็บกู้ทุ่นระเบิด จ.ราชบุรี-สุรินทร์-ศรีสะเกษ
 • 29 ก.ค.2557 เข้ารับพระราชทานปริญญาเอก ณ อาคารใหม่สวนอัมพร กรุงเทพมหานคร (ดูภาพ)
 • 21-25 ก.ค.2557 ตรวจสอบและประเมินผลพื้นที่ปลอดภัยจากทุ่นระเบิด จ.พะเยา
 • 8-10 ก.ค.2557 จัดฝึกอบรม NTS Team ณ ห้องอบรมศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ
 • 3 ก.ค.2557 รับปริญญาตรีบุตรชาย ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ (ดูภาพ)  (ดูบทความ การรับปริญญาไม่ไช่ "ตอนจบ")
 • 30 มิ.ย.-4 ก.ค.2557 ตรวจสอบและประเมินผลพื้นที่ปลอดภัยจากทุ่นระเบิด จ.อุบลราชธานี และ จ.ศรีสะเกษ
 • 23-27 มิ.ย.2557 ตรวจสอบและประเมินผลพื้นที่ปลอดภัยจากทุ่นระเบิด จ.ตราด
 • 17-20 มิ.ย.2557 ประชุมคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านปฏิบัติการทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรม ครั้งที่ 1 (The First ASEAN Defence Ministers' Meeting-Plus Experts' Working Group on Humanitarian Mine Action Meeting : 1st ADMM-Plus on HMA) ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม (ดูภาพ)
 • 4-5 มิ.ย.2557 บรรยายพิเศษเรื่องสถานการณ์ทุ่นระเบิดในประเทศไทยและการปรับลดพื้นที่ด้วยวิธี Land Release ให้ สมาคมผู้เก็บกู้ทุ่นระเบิด พลเรือนไทย (TDA) ณ ชุด ช.กกล.สุรนารี บ้านพลวง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 
 • 29-30 พ.ค.2557 พาผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ, ผู้แทน JUSTMAGTHAI และ ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแห่งชาติ(พก.) ไปดูการปฏิบัติงานของหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่ 2 ในพื้นที่ จ.ตราด
 • 26-28 พ.ค.2557 ประชุมเชิงปฏิบัติการ (ครั้งที่ 2) การประเมินผลกระทบพื้นที่อันตรายที่ได้รับการยืนยันว่ามีทุ่นระเบิดที่เหลืออยู่ในประเทศไทย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ณ โรงแรมวรบุรี อโยธยา คอนเวนชั่น รีสอร์ท อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 
 • 21-25 เม.ย.2557 ตรวจสอบและประเมินผลพื้นที่ปลอดภัยจากทุ่นระเบิด จ.สระแก้ว
 • 14-16,22-23 และ 27-30 มี.ค.2557 เป็นวิทยากรสอนดำน้ำสากล โครงการการพัฒนาบุคลากรเพื่อความเข้มแข็งของประเทศในด้านทรัพยากรธรรมชาติ และการช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติธรรมชาติทางทะเล ของภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • 10-14 มี.ค.2557 ตรวจสอบและประเมินผลพื้นที่ปลอดภัยจากทุ่นระเบิด จ.เชียงใหม่ และ จ.น่าน 
 • 24-28 ก.พ.2557 ตรวจสอบและประเมินผลพื้นที่ปลอดภัยจากทุ่นระเบิด จ.อุบลราชธานี และ จ.ศรีสะเกษ
 • 27-31 ม.ค.2557 ตรวจสอบและประเมินผลพื้นที่ปลอดภัยจากทุ่นระเบิด จ.สระแก้ว (ดูภาพ)
 • 20-24 ม.ค.2557 ตรวจสอบและประเมินผลพื้นที่ปลอดภัยจากทุ่นระเบิด จ.เชียงใหม่ (ดูภาพ)
 • 13 ม.ค.2557 ร่วมกิจกรรม "Shutdown Bangkok" กับ กปปส.
พ.ศ.2556
 • 23-27 ธ.ค.2556 ตรวจสอบและประเมินผลพื้นที่ปลอดภัยจากทุ่นระเบิด จ.จันทบุรี และ จ.ตราด
 • 18-20 ธ.ค.2556 ประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินผลกระทบพื้นที่อันตรายที่ได้รับการยืนยันว่ามีทุ่นระเบิดที่เหลืออยู่ในประเทศไทย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ณ โรงแรมริเวอร์วิวเพลส อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 
 • 11 ธ.ค.2556 ร่วมคณะผู้อำนวยการศูนย์ปฏฺิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ตรวจเยี่ยมหลักสูตร HMA EOD Level 1 ณ ศูนย์ฝึกตรวจค้นและทำลายทุ่นระเบิด โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง จ.ราชบุรี  
 • 9 ธ.ค.2556 ร่วมชุมนุมปิดทำเนียบรัฐบาลกับ กปปส. 
 • 18-22 พ.ย.2556 ตรวจสอบและประเมินผลพื้นที่ปลอดภัยจากทุ่นระเบิด จ.อุบลราชธานี และ จ.ศรีสะเกษ (ดูภาพ) (ดูภาพ) (ดูภาพ) (ดูภาพ)
 • 30 ต.ค.-1 พ.ย.2556 เป็นวิทยากรบรรยายการปฐมนิเทศของศูนย์ปฎิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2557 ณ โรงแรมวาสิฎฐี ซิตี้ โฮเทล อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
 • 13 ก.ย.2556 เป็นวิทยากรรับเชิญเข้าร่วมเสวนา หัวข้อ "ทิศทางและการเตรียมความพร้อมก่อนก้าวเข้าสู่ AEC ของผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว" โครงการนำร่อง "การเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลและสำรวจสถานการณ์ท่องเที่ยว จังหวัดราชบุรี ณ ห้องราชาวดี โรงแรมโกลเด้นซิตี้ อ.เมือง จ.ราชบุรี จัดโดย หอการค้าราชบุรี และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 
 • 2-6 ก.ย.2556 ตรวจสอบและประเมินผลพื้นที่ปลอดภัยจากทุ่นระเบิด จ.เชียงใหม่ (ดูภาพ) (ดูภาพ) (ดูภาพ)
 • 26-30 ส.ค.2556 ตรวจสอบและประเมินผลพื้นที่ปลอดภัยจากทุ่นระเบิด จ.สระแก้ว (ดูภาพ) (ดูภาพ
 • 19-21 ส.ค.2556 ประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์การปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ พ.ศ.2557-2561 ณ โรงแรมบรีซฮิลล์ อ.เขาค้อ  จ.เพชรบูรณ์ (ดูภาพ)
 • 12-16 ส.ค.2556 ตรวจสอบและประเมินผลพื้นที่ปลอดภัยจากทุ่นระเบิด จ.อุบลราชธานี (ดูภาพ) จ.ศรีสะเกษ (ดูภาพ)
 • 5-9 ส.ค.2556 ตรวจสอบและประเมินผลพื้นที่ปลอดภัยจากทุ่นระเบิด จ.จันทบุรี (ดูภาพ) และ จ.ตราด (ดูภาพ)
 • 1-2 ส.ค.2556 ร่วมสังเกตุการณ์การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องมาตรฐานการปฏิบัติการทุ่นระเบิด (Standard Operating Procedure : SOP) ของ APOPO-PRO อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี
 • 15-19 ก.ค.2556 ตรวจสอบและประเมินผลพื้นที่ปลอดภัยจากทุ่นระเบิด อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี (ดูภาพ), อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ (ดูภาพ) 
 • 4-5 ก.ค.2556 เป็นวิทยากรบรรยาย "การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการแจ้งเตือนให้ความรู้เรื่องทุ่นระเบิด "ร่วมกับสื่อมวลชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ โรงแรมนิวแทรเวิลลอร์จ อ.เมือง จ.จันทบุรี  (ดูภาพ)
 • 24-28 มิ.ย.2556 ตรวจสอบและประเมินผลพื้นที่ปลอดภัยจากทุ่นระเบิด ช่องทางสันต้นดู้ ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ (บทความ : พื้นที่ทับซ้อนดอยลาง กับการเก็บกู้ทุ่นระเบิดร่วมไทย-เมียนมาร์) (ดูภาพ 1 , ดูภาพ 2 , ดูภาพ 3 )
 • 11-21 มิ.ย.2556 ตรวจสอบและประเมินผลพื้นที่ปลอดภัยจากทุ่นระเบิด บ.สวนส้ม ต.สะตอน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี และ บ.สะพานพิน ต.แหลมกลัด อ.เมือง จ.ตราด (ดูภาพ 1, ดูภาพ 2, ดูภาพ 3, ดูภาพ 4, ดูภาพ 5, ดูภาพ 6, ดูภาพ 7)
 • 3-7 มิ.ย.2556 ตรวจสอบและประเมินผลพื้นที่ปลอดภัยจากทุ่นระเบิด จ.อุบลราชธานี จ.ศรีสะเกษ และ จ.สุรินทร์ (บทความ : ทำความสะอาด..อุบลราชธานี)  ดูภาพ
 • 7-11 พ.ค.2556 ประชุม "Regional Mine Action Liability Workshop" จัดโดย GICHD-CMAC ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา (ดูภาพ) (บทความ : มุมหนึงในพนมเปญ)
 • 29 เม.ย.-3 พ.ค.2556 ตรวจสอบและประเมินผลพื้นที่ปลอดภัยจากทุ่นระเบิด อ.เมือง และ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด(ดูภาพหาดเล็ก)
 • 17-19 เม.ย.2556 ตรวจสอบและประเมินผลพื้นที่ปลอดภัยจากทุ่นระเบิด อ.สังขละ จ.สุรินทร์ (ดูภาพ) 
 • 1-5 เม.ย.2556 ตรวจสอบและประเมินผลพื้นที่ปลอดภัยจากทุ่นระเบิด อ.ขุนหาญ และ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ  (ดูภาพ : บรรยายสรุป,  CHA 434-02CHA 439-01, วันรณรงค์การดำเนินการด้านทุ่นระเบิดสากล,  การทำลายทุ่นระเบิดและ UXO) (บทความ : ไม้พยุง ที่ช่องพระพะลัย, แค้นนี้..ต้องชำระ)
 • 28-29 มี.ค.2556 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์การปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ พ.ศ.2557-2561 ณ บ้านท้ายหาด รีสอร์ท แอนด์วอเตอร์ สปอร์ต อ.เมือง จ.สุมทรสงคราม 
 • 4-8 มี.ค.2556 ตรวจสอบและประเมินผลพื้นที่ปลอดภัยจากทุ่นระเบิด ต.ทัพเสด็จ, ต.ทัพไทย อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว (ดูภาพ CHA739-01, CHA84-02 , CHA84-01, CHA6, CHA166-01, CHA52-01, CHA53-01) (เหตุการณ์เล็กๆ ที่ชายขอบประเทศไทย) ("ต้นไม้ใหญ่ กับรอยกากบาท" สัญลักษณ์ที่น่าศึกษา)
 • 18-20 ก.พ.2556 ตรวจสอบและประเมินผลพื้นที่ปลอดภัยจากทุ่นระเบิด  บ.สายตรี ปราสาท อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ (ดูภาพ)
 • 4-8 ก.พ.2556 ตรวจสอบและประเมินผลพื้นที่ปลอดภัยจากทุ่นระเบิด บ.ไม้ลัน ต.ปางมะผ้า อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน (ดูภาพ) (ลีลาคชยุทธที่ขอบขัณฑสีมา) (ดอยไตแลง แผ่นดินผืนสุดท้าย)
 • 28 ม.ค.-1 ก.พ.2556 ตรวจสอบและประเมินผลพื้นที่ปลอดภัยจากทุ่นระเบิด บ.คลองใหญ่ ต.คลองใหญ่ อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี (ดูภาพ) และ บ.สวนส้ม ต.สะตอน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี (ดูภาพ) (ดินแดน 2 ภาษาที่จันทบุรี)
 • 14-18 ม.ค.2556 ตรวจสอบและประเมินผลพื้นที่ปลอดภัยจากทุ่นระเบิด บ.ภูดินพัฒนา ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ (ดูภาพ) (ไม้พยุง งูจงอาง และเสียงปืน)
พ.ศ.2555
 • 17-21 ธ.ค.2555 ตรวจสอบและประเมินผลพื้นที่ปลอดภัยจากทุ่นระเบิด บ.ห้วยโทน ต.ดงพญา อ.บ่อเกลือ จ.น่าน (ฟ้าใสที่บ่อเกลือ)
 • 10-12 ธ.ค.2555  ตรวจสอบและประเมินผลพื้นที่ปลอดภัยจากทุ่นระเบิด บ.สายตรี 3 ปราสาท อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
 • 26-30 พ.ย.2555 ตรวจสอบและประเมินผลพื้นที่ปลอดภัยจากทุ่นระเบิด ต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
 • 12-16 พ.ย.2555 ตรวจสอบและประเมินผลพื้นที่ปลอดภัยจากทุ่นระเบิด อุทยานแห่งชาติตาพระยา ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว และ ต.โนนหมากมุ่น อ.โคกสูง จ.สระแก้ว
 • 7-9 พ.ย.2555 ปฐมนิเทศกำลังพลในศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ณ โรงแรมพาวิลเลี่ยน ริมแคว รีสอร์ท อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
 • 22-24 ส.ค.2555 ตรวจสอบและประเมินผลพื้นที่ปลอดภัยจากทุ่นระเบิด ต.ชนแดน อ.สองแคว จ.น่าน ของหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่ 4 (นปท.4)
 • 15-18 ส.ค.2555 - พาผู้สื่อข่าวช่อง 3,5,7,9 และ Nation ไปดำน้ำติดตามความก้าวหน้าปะการังเทียมรถถัง T69  รถขยะ และโบกี้รถไฟ ณ ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส 
 • 18-20 ก.ค.2555  ประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการบูรณาการแผนงานปฏิบัติการทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรมในพื้นที่ของหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่ 4 (นปท.4) ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (ดูรายละเอียด)
 • 30 เม.ย.-24 มิ.ย.2555 เป็นวิทยากรสอนหลักสูตรดำน้ำสากล โครงการฝึกอบรมการช่วยเหลือบรรเทา กู้ภัย ค้นหาทางน้ำ จำนวน 4 รุ่น ให้แก่ กองวิชาการและแผนงาน สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร
 • 24-25 เม.ย.2555 ประชุมเชิงปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ โรงแรมอินโดจีน  อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว