ผลงานและประสบการณ์ด้านสื่อสารมวลชน

ปัจจุบัน
 • ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ "สะพายกล้องท่องเที่ยว"
 • ผู้ดำเนินรายการ "เวทีทัศนะ" ทางคลื่น FM 91.57 MHz คลื่นประชาชน คนราชบุรี
 • ผู้ดำเนินงานโครงการ "พิราบน้อยในโรงเรียน"
 • เลขาธิการสมาคมสื่อมวลชน จ.ราชบุรี
 • บริหารสถานีโทรทัศน์เคเบิลทีวีท้องถิ่นประจำ จ.ราชบุรี (HCTV7)
 • บริหารสถานีวิทยุชุมชน 91.75 MHz คลื่นประชาชน คนราชบุรี
 • บริหารเว็บไซต์ ข่าวราชบุรีออนไลน์ www.hctvtoyou.com

อดีต

 • ผู้ดำเนินรายการ "News Update" ทางคลื่น FM 91.57 MHz คลื่นประชาชน คนราชบุรี
 • ผู้ดำเนินรายการ "ฉันรักเพลง" ทางคลื่น FM 99.25 MHz (สพ.ทบ.)
 • ผู้ริเริ่มการจัดทำวารสารข่าวประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬากองทัพบก ประจำวัน
 • ผู้ก่อตั้ง นิตยสาร "ที่นี่..ราชบุรี"