ประวัติยายหริ่ม พรหมบุรี


ประวัติคุณแม่หริ่ม พรหมบุรี

คุณแม่หริ่ม พรหมบุรี เกิดเมื่อปีพุทธศักราช 2461 ณ บ้านสวนคลองดอน ต.เหมืองใหม่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม เป็นบุตรีของ นายล้วน พวงบุปผา และนางรอด คชเดช มีพี่น้องรวม 7 คน ได้แก่

 • พี่สาวคนโต นางแฉล้ม เกือเพชร เสียชีวิตแล้ว
 • คนที่สอง คือ คุณแม่หริ่ม พรหมบุรี
 • คนที่สาม นายบุญธรรม พวงบุปผา (เสียชีวิตแล้ว)
 • คนที่สี่ นางจันทร์แรม พูลสมบัติ (เสียชีวิตแล้ว)
 • คนที่ห้า นายสุเทพ คชเดช (เสียชีวิตแล้ว)
 • คนที่หก นางฉลวย พูนพะลา (ยังมีชีวิตอยู่) (เพิ่มเติม : เสียชีวิตวันที่ 28 ก.พ.2553)
 • คนที่เจ็ด นางเฉลียว เหลืองอารี (เสียชีวิตแล้ว)
คุณแม่หริ่ม พรหมบุรี สมรสกับ นายเล็ก พรหมบุรี มีบุตรธิดารวม 6 คน ได้แก่

 • บุตรคนโต นางอร่าม เดชฉกรรจ์
 • บุตรคนที่สอง นายประสาร พรหมบุรี ชื่อเล่น น้อย
 • บุตรคนที่สาม นายวิมล พรหมบุรี ชื่อเล่น แบน
 • บุตรคนที่สี่ นายสัมฤทธิ์ พรหมบุรี ชื่อเล่น ต้อย
 • บุตรคนที่ห้า นางสาวพยุง พรหมบุรี ชื่อเล่น คนน้อย
 • และบุตรคนสุดท้อง นางสมัย สุดสะอาด ชื่อเล่น นิ่ม
คุณแม่หริ่ม พรหมบุรี มี หลานรวม 14 คน และเหลนรวม 22 คน

คุณแม่หริ่ม พรหมบุรี มีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายแบบชาวสวนทั่วไป มีความพอเพียง พึงพอใจในสิ่งที่ตนเองมีอยู่ ชอบทำบุญกุศลอยู่เป็นประจำ เป็นที่รักของบรรดาลูกๆ หลาน ๆ ทุกคน

สุขภาพของ คุณแม่หริ่ม พรหมบุรี เริ่มที่จะทรุดโทรมลง ในช่วง 2 ถึง 3 ปีที่ผ่านมา และในที่สุด คุณแม่หริ่มฯ ได้เสียชีวิตด้วยโรคชรา ด้วยความสงบ เมื่อเช้าตรู่ของวันศุกร์ที่ 22 มกราคม พุทธศักราช 2553 เวลา 5 นาฬิกา 55 นาที ณ โรงพยาบาลอัมพวา จ.สมุทรสงคราม

การจากไปในช่วงเช้า โดย คุณแม่หริ่ม พรหมบุรี โดยยังไม่ได้รับประทานอาหารแม้แต่มื้อเดียว ตามความเชื่อของคนโบราณ เชื่อว่า ท่านได้เหลือไว้ให้ลูกหลาน ครบทั้ง 3 มื้อ คือ เช้า กลางวัน และเย็น ซึ่งหมายความถึง ลูกหลานจะมีความอุดมสมบูรณ์พูนสุขตลอดไป

สิริอายุของ คุณแม่หริ่ม พรหมบุรี รวมได้ 92 ปี

ประชุมเพลิงเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2553 เวลา 15.00 น. ณ วัดเสด็จ ต.เหมืองใหม่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม