ประสบการณ์ด้านดนตรี


อดีต
  • วงโฟล์คซอง "สลิ่มเขียว" (กีต้าคอร์ด) ร.ร.นายร้อย จ.ป.ร.
  • ผู้เล่นนิ่งหน่อง นำหน้าแถวของ นักเรียนนายร้อย จ.ป.ร.
  • วงโยธาวาทิต ร.ร.เบญจมราชูทิศราชบุรี (เป่าทรัมเป็ต)
  • วงอังกะลุง ร.ร.เทศบาล 4 วัดมหาธาตุวรวิหาร