ประวัตินายธวัช เฉลิมภักดิ์ (ทิม)

นายธวัช เฉลิมภักดิ์  (ทิม)
เกิดที่บ้านดอนงิ้ว หมู่ 2 ต.อ่างทอง อ.เมือง จ.ราชบุรี เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พุทธศักราช 2471
สิริรวมอายุได้ 82 ปี

เป็นบุตรของคุณพ่อจาด แม่รอด เฉลิมภักดิ์ มีพี่น้องทั้งหมด 4 คนได้แก่

ลำดับที่ 1 คุณป้าเจือ ปทุมสูตร สมรสกับ คุณทองดี  ปทุมสูตร มีบุตรธิดา 8 คน
ลำดับที่ 2 คุณลุงจาง เฉลิมภักดิ์ สมรสกับ คุณบุญมา พลจันทร์ มีบุตรธิดา 3 คน
ลำดับที่ 3 คุณลุงธวัช เฉลิมภักดิ์ มีบุตร 1 คน
ลำดับที่ 4 คุณป้าเสงี่ยม ไชยเครือ สมรสกับ คุณเทียบ ไชยเครือ มีบุตรธิดา 8 คน

คุณลุงธวัช  เฉลิมภักดิ์ ช่วยคุณพ่อจาด แม่รอด เฉลิมภักดิ์ ทำการเกษตรและเรียนที่โรงเรียนวัดใหญ่อ่างทอง ต.อ่างทอง อ.เมือง จ.ราชบุรี จนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จนเมื่ออายุ 20 ปีบริบูรณ์ จึงได้อุปสมบท ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร อุปสมบทอยู่ได้ 10 พรรษา ต่อมาได้รับราชการเป็นลูกจ้างประจำ สังกัดกระทรวงเกษตรแบะสหกรณ์ จนกระทั่งครบอายุเกษียณราชการ เมื่อ พ.ศ.2531 จึงได้ประกอบอาชีพส่วนตัวอยู่ที่กรุงเทพมหานคร

ต่อมาเมื่ออายุมากขึ้น จึงได้ย้ายภูมิลำเนากลับมายังบ้านเกิด ได้อยู่กับคุณป้าเสงี่ยม ไชยเครือ น้องสาวจนกระทั่งน้องสาวถึงแก่กรรม จึงได้หลานๆ เป็นผู้ดูแลเรื่อยมา

จนกระทั่งเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2553 คุณลุงธวัช ได้มีอาการไม่ค่อยสู้ดี ไม่รับประทานอาหาร และอ่อนกำลัง จนเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2553 เวลา 17:00 น. คุณลุงธวัช ได้สิ้นลมด้วยอาการสงบด้วยโรคชรา การจากไปของคุณลุงธวัช ยังความเศร้าโศกเสียใจ ด้วยความอาลัยของหลานๆ ทุกคน

อนึ่ง หลานๆ และญาติมิตร ได้พร้อมกันบำเพ็ญกุศลให้แด่คุณลุงเป็นลำดับมาโดยสมบูรณ์ทุกประการ ขออำนาจบุญกุศล และคุณงามความดีของคุณลุงที่ได้สั่งสมไว้ เมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ได้โปรดส่งให้ดวงวิญญาณของคุณลุงธวัช เฉลิมภักดิ์ ให้ไปสู่สุคติสัมปรายภพเบื้อหน้าโน่นด้วยเทอญ.

รดน้ำศพ วันที่ 17 ส.ค.2553 เวลา 16:00 น. ณ วัดไผ่ล้อม
สวดพระอภิธรรม วันที่ 17,18,19,20 ส.ค.2553 เวลา 20:00 น. ณ วัดไผ่ล้อม
ประชุมเพลิง วันที่ 21 ส.ค.2553  เวลา 16:00 น. ณ วัดใหญ่อ่างทอง (พันเอก(พิเศษ) สุชาต จันทรวงศ์ ซึ่งมีศักดิ์เป็นหลาน เป็นประธานในพิธีประชุมเพลิง)
ครอบครัว ฉายขจร จันทรวงศ์ และเจียมจำรัส ร่วมเป็นเจ้าภาพคืนวันที่ 17  ส.ค.2553