ผลงานและประสบการณ์ด้านการดำน้ำ


 • 14-16,22-23 และ 27-30 มี.ค.2557 เป็นวิทยากรสอนดำน้ำสากล โครงการการพัฒนาบุคลากรเพื่อความเข้มแข็งของประเทศในด้านทรัพยากรธรรมชาติ และการช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติธรรมชาติทางทะเล ของภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • 30 เม.ย.-24 มิ.ย.2555 เป็นวิทยากรสอนหลักสูตรดำน้ำสากล โครงการฝึกอบรมการช่วยเหลือบรรเทา กู้ภัย ค้นหาทางน้ำ จำนวน 4 รุ่น ให้แก่ กองวิชาการและแผนงาน สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร
 • 9-24 ต.ค.2553 เป็นวิทยากรสอนดำน้ำสากล " โครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านธรรมชาติวิทยาทางทะเล เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติอย่างยั่งยืน และการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวเมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ" เจ้าของโครงการ กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา (กรมพลศึกษา) และภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • 8-11 ส.ค.2553 พาผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ไปทำข่าวปะการังเทียม ตามพระราชดำริ ที่ ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส
 • 6 มี.ค.-26 เม.ย.2553 เป็นวิทยากรสอนดำน้ำสากล "โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อความเข้มแข็งของประเทศชาติในด้านทรัพยากรธรรมชาติ และการช่วยเหลือประชาชน เมื่อเกิดภัยพิบัติธรรมชาติทางทะเล" เจ้าของโครงการ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • 28 มิ.ย.2552 ร่วมปลูกปะการัง ณ บริเวณชายหาดเตยงาม อ่าวนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อ.สัตหับ จ.ชลบุรี เป็นกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันทหารนาวิกโยธิน
 • 29-30 เม.ย.2552 เดินทางไปสำรวจอนุสรณ์สึนามิใต้น้ำ (Tsunami Underwater Memorial Dive site) บริเวณหน้าหาดสามหาด อ่านต้นไทร เกาะพีพี จ.กระบี่
 • 4-26 เม.ย.2552 สอนดำน้ำ โครงการพัฒนาความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และการช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติธรรมชาติทางทะเล ของภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร รุ่นที่ 2 ปี 2552 จำนวน 28 คน
 • 7-29 มี.ค.2552 สอนดำน้ำ โครงการพัฒนาความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และการช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติธรรมชาติทางทะเล ของภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร รุ่นที่ 1 ปี 2552 จำนวน 24 คน
 • 1-3 ส.ค.2551 เข้าร่วมประชุมเพื่อจัดทำแนวทางการเก็บขยะในทะเลของประเทศไทย ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น บางเขน กทม.
 • 1-29 มี.ค.2551 วิทยากรสอนดำน้ำโครงการ "การฝึกอบรมบุคลากรเพื่อพัฒนาความรู้ด้านธรรมชาติวิทยาทางทะเล และการช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ" ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • 28 ก.ย.-1 ต.ค.2549 หัวหน้าทีมจัดพิธีเปิดอนุสรณ์สึนามิใต้น้ำ ณ อ่าวต้นไทร เกาะพีพี จ.กระบี่
 • 6-19 ก.ย.2549 ก่อสร้างอนุสรณ์สึนามิ (ใต้น้ำ) TSUNAMI UNDERSEA MEMORIAL DIVE SITE ณ บริเวณหน้าหาดสามหาด อ่าวต้นไทร เกาะพีพี จ.กระบี่
 • 7-9 เม.ย.2549 การก่อสร้างอนุสรณ์สถานสึนามิ (ใต้น้ำ) (ชั่วคราว) TSUNAMI MEMORIAL DIVE SITE บริเวณหัวอ่าวต้นไทร เกาะพีพี อ.เมือง จ.กระบี่
 • 29 ม.ค.2548 -9 เม.ย.2548 การปฏิบัติงานค้นหา เก็บกู้ซากเรือจม และสิ่งกีดขวางใต้น้ำ เกาะพีพีเนื่องจากธรณีพิบัติภัย คลื่นยักษ์สึนามิถล่มอันดามัน
 • 30 ธ.ค.2547 ถึง 1 ม.ค. 2548 พิสูจน์ทราบยานพาหนะ และผู้เสียชีวิตที่จมอยู่ภายใต้ขุมเหมือง บ.บางเนียง ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา เนื่องจากธรณีพิบัติภัย คลื่นยักษ์สึนามิถล่มอันดามัน
 • 1-28 มี.ค.2546 วิทยากรสอนดำน้ำโครงการ "การฝึกอบรมบุคลากรเพื่อพัฒนาความรู้ด้านธรรมชาติวิทยาทางทะเล และการช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ" ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • สนับสนุนนักดำน้ำร่วมงานแต่งงานใต้น้ำ จ.ตรัง
 • จัดนักดำน้ำร่วมปลูกปะการัง บริเวณ หาดสอ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
 • 27-29 ต.ค.2543 จัดโครงการ รักษ์ทะเลชุมพร ร่วมตัดอวนและเก็บขยะ ตามโครงการรวมใจภักดิ์ รักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2543 ณ บริเวณทะเลชุมพรพื้นที่กู้ซากอวนและเก็บขยะ หินหลักง่าม เกาะง่ามน้อย กาะง่ามใหญ่ บริเวณกองหินเจดีย์ เจ้าของโครงการ : Engineer Divers ผู้ร่วมโครงการ ร้าน Ray Diver ระยอง ,ชุมพรคาบาน่ารีสอร์ท แอนด์ไดฟ์วิ่งเซนเตอร์ ,ชมรมอนุรักษ์ปะการัง และสิ่งแวดล้อมชุมพร, สมาคมธุกิจการท่องเที่ยว จ.ชุมพร,สโมสรโรตารี่ จ.ชุมพร,นักดำน้ำเชิงอนุรักษ์ทุกท่าน
 • 3 มิ.ย.2543 ร่วมโครงการ "คนอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม" ตามแผนงานสร้างจิตสำนึกและความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม โดยรับผิดชอบการเก็บขยะใต้ทะเล ณ บริเวณชายหาดชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานอุตสาหกรรม จ.เพชรบุรี เทศบาลตำบลชะอำ ศูนย์กีฬากรมการทหารช่าง
 • 1 พ.ค.2542 ตัดอวนที่ปกคลุมปะการัง บริเวณหัวเกาะจาน ช่องแสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลุบรี เจ้าของโครงการ Engineer Diversผู้ร่วมโครงการ ร้าน Ray Diver ระยอง
 • 11 ต.ค.2540 ดำน้ำตัดอวนที่คลุมปะการังและเก็บขยะใต้ท้องทะเล บริเวณเกาะง่าม อ.ปะทิว จ.ชุมพร เจ้าของโครงการ : กองทัพบกผู้ร่วมโครงการ, กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 25,กองพันทหารช่างที่ 51,ชมรมกีฬาทางน้ำ ศูนย์กีฬากรมการทหารช่าง (Engineer Divers),สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จ.ชุมพร,สโมสรโรตารี่ จ.ชุมพร,ชมรมอนุรักษ์ปะการัง และสิ่งแวดล้อม จ.ชุมพร,โรงแรมชุมพรคาบ่าน่า รีสอร์ต,สมาชิกร้าน Ray Diver ระยอง
 • 14-15 มิ.ย.2539 เก็บขยะใต้ทะเลชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี เจ้าของโครงการ : กรมการทหารช่างผู้ร่วมโครงการ,ชมรมกีฬาทางน้ำ ศูนย์กีฬากรมการทหารช่าง (Engineer Divers),เทศบาลตำบลชะอำ,ร้าน Ray Diver ระยอง