ผลงานและประสบการณ์ด้านธุรกิจ

ปัจจุบัน
  • กรรมการผู้จัดการ บริษัท หัวช้างเอ็นเทอร์เทนเมนต์ จำกัด (HCTV)
  • ที่ปรึกษา บริษัท ราชบุรี ทราเวล แอนด์ เอเจนซี่ จำกัด (RTA)

อดีต

  • ผู้จัดการร้านสหกรณ์ค่ายภาณุรังษี จำกัด (พ.ศ.2542-2543)
  • ผู้ก่อตั้ง ร้าน 486COMPUTER
  • ผู้ก่อตั้ง ห.จ.ก.หัวช้างวิศวกรรม
  • ผู้ริเริ่มจัดทำโครงการเคเบิลทีวี ภายในค่ายภาณุรังษีส่วนที่ 1 และ 2
  • ผู้ริเริ่มจัดทำโทรทัศน์ระบบบอกรับสมาชิก(เคเบิลทีวี) เป็นคนแรกใน จ.ราชบุรี
  • ผู้ก่อตั้ง บริษัท หัวช้างเอ็นเทอร์เทนเมนต์ จำกัด (HCTV) ผู้ก่อตั้ง บริษัท ราชบุรี ทราเวล แอนด์ เอเจนซี่ จำกัด (RTA)