ประวัตินางนภาพรรณ ตรีวิโรจน์ (แป้ง)


นางนภาพรรณ ตรีวิโรจน์  สกุลเดิม เดชฉกรรจ์ ชื่อเล่น น้องแป้ง
เกิดปีเถาะ วันพุธที่ 9 กรกฏาคม พ.ศ.2518 ณ บ้านเลขที่  25 หมู่ที่ 7 ต.เหมืองใหม่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
บิดาชื่อ นายทองพูล เดชฉกรรจ์ ข้าราชการครูบำนาญ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง
มารดาชื่อ นางไพลิน เดชฉกรรจ์ ข้าราชการครูบำนาญ อดีตครูโรงเรียนวัดเสด็จ (สุทธิวิทยานุสรณ์)
มีพี่น้อง 2 คน คือ
 1. นางนภาพรรณ ตรีวิโรจน์ สมรสกับ นายมนต์ชัย ตรีวิโรจน์
 2. นายธนัญชัย  เดชฉกรรจ์ สมรสกับ นางสาวฉันทนา ชื่นใจทับ
ประวัติการศึกษา
 • ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนวัดเสด็จ (สุทธิวิทยานุสรณ์) พ.ศ.2530
 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย พ.ศ.2536
 • ปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพระจอมเกล้า รุ่นที่ 5 จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ.2540
ประวัติครอบครัว
นางนภาพรรณ ตรีวิโรจน์ สมรสกับ นายมนต์ชัย ตรีวิโรจน์ เมื่อวันที่ 5 กรกฏาคม พ.ศ.2548 มีธิดา 1 คน คือ เด็กหญิงภาสมน ตรีวิโรจน์ ชื่อเล่น น้องมาย ปัจจุบันอายุ 1 ปี 1 เดือน


ประวัติการทำงาน
 • 1 เมษายน 2540 เข้ารับราชการที่โรงพยาบาลนภาลัย อ.บางคนฑี จ.สมุทรสงคราม ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 3 งานห้องผ่าตัด กลุ่มการพยาบาล และปฏิบัติงานจริงที่ตึกกสิน-เกษร
 • 11 ธันวาคม 2551 ได้รับการแต่งตั้งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน เป็นพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ด้านการพยาบาล โรงพยาบาลนภาลัย
 • 1 เมษายน 2552 ปฏิบัติงานที่ตึกอาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้นที่ 3 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลนภาลัย
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ
 • ปี พ.ศ.2547 ตริตราภรณ์มงกุฏไทย (ต.ม.)
ด้านการปฏิบัติงาน
นางนภาพรรณ ตรีวิโรจน์ มีบุคลิกภาพพิเศษ คือ อัธยาศัยดี ยิ้มแย้มแจ่มใส โอบอ้อมอารี ชอบทักทายกับเพื่อนร่วมงานและญาติพี่น้องทุกคน มีความขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติงาน และเป็นที่รักใคร่ของผู้ป่วยที่มาเข้ารับการบริการ มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพงานการพยาบาล เป็นที่ยอมรับของแพทย์ พี่ๆ เพื่อนๆ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ทุกๆ ฝ่ายของโรงพยาบาลนภาลัย


ด้านสุขภาพ
นางนภาพรรณ  ตรีวิโรจน์ เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์และแข็งแรง ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บประจำตัว ไม่เคยเจ็บป่วยถึงกับเข้านอนโรงพยาบาล ตั้งแต่เล็กจนถึงอายุ 34 ปี จนกระทั่งหลังคลอดบุตรสาวเมื่อวันที่ 8 กรกฏาคม 2552 ไปแล้ว 15 วัน ก็มีอาการความจำเสื่อมชั่วคราว ปวดเบ้าตา พี่ๆ และเพื่อนพยาบาลได้พาไปพบแพทย์ระบบประสาทและสมองที่ รพ.ศูนย์ราชบุรี ทำเอกซเรย์ ด้วยคลื่นไฟฟ้าสมอง จึงพบว่ามีเนื้องอกที่สมอง ซึ่งไม่ทราบกระจายมาจากที่ใด หลังจากนั้นจึงเข้ารับการรักษากับแพทย์เฉพาะทางที่โรงพยาบาลศิริราช จึงพบว่าเป็นมะเร็งที่ปอดแพร่กระจายไปที่สมองซึ่งเป็นระยะสุดท้าย  


เมื่อทราบอาการป่วยของตนแล้ว นางนภาพรรณ ตรีวิโรจน์ ก็มิได้ตกใจแต่อย่างใด มีแรงสู้และมีความอดทนต่อโรคร้ายที่เกิดขึ้นตลอดมา และเข้ารับการรักษษตามกระบวนการทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง เป็นระยะเวลา 1 ปี ที่โรงพยาบาลศิริราช และโรงพยาบาลรามาธิบดี ด้วยการฉายแสงและเคมีบำบัด และได้กำลังใจจากบุคคลรอบข้างอาการป่วยทุเลาลง นางนภาพรรณ ตรีวิโรจน์ กลับมาปฏิบัติงานตามปกติอย่างขยันขันแข็ง


วันที่ 29 กรกฎาคม 2553 นางนภาพรรณ ตรีวิโรจน์ ไปเข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาลรามาธิบดี ตามแพทย์นัด และแพทย์แจ้งให้ทราบว่าได้รับการรักษาครบตามกระบวนการแล้ว ให้พักรักษาไว้ก่อนจนกว่าร่างกายจะแข็งแรงขึ้นจึงจะรักษาขั้นต่อไป และได้กลับมาพักฟื้นที่โรงพยาบาลนภาลัย


วันที่ 30 กรกฎาคม 2553 นางนภาพรรณ ตรีวิโรจน์ มีอาการปวดหัวอย่างรุนแรง ได้เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลนภาลัย โดยยังสามารถพูดคุยกับเพื่อนๆ พี่ๆ และผู้เข้าเยี่ยมได้ จนกระทั่งเช้าวันที่ 2 สิงหาคม 2553 เวลา 06:30 น. อาการทางสมองรุนแรงขึ้น จนทำให้ไม่สามารถขยับร่างกายได้ รับรู้ทางสายตาที่กรอกไปมาและมีน้ำตาไหลเมื่อแม่และลูกหรือบุคคลที่ผูกพันเข้าพบและสัมผัสร่างกาย และมีอาการทรงตัว

เช้าวันที่ 8 สิงหาคม 2553 นางนภาพรรณ ตรีวิโรจน์ นอนสงบนิ่งไม่ตอบสนองใดๆ และเสียชีวิตด้วยอาการอันสงบเมื่อเวลา 16:12 น. ท่ามกลางความรักและอาลัยของพ่อแม่-ญาติพี่น้อง เพื่อนๆ และพี่ๆ พยาบาลทุกคน

สิริอายุได้ 35 ปี 1 เดือน และรวมเวลาปฏิบัติงานราชการได้ 13 ปี 3 เดือน 8 วัน

หมายเหตุ
 • 9 ส.ค.2553 รดน้ำศพและสวดพระอภิธรรม ณ วัดเสด็จ ต.เมืองใหม่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
 • 10-14 ส.ค.2553 สวดพระอภิธรรม (เว้นคืนวันที่ 12 ส.ค.2553 วันแม่แห่งชาติ)
 • 15 ส.ค.2553 เวลา 16:00 น. พระราชทานเพลิงศพ


ความเกี่ยวดอง : นางนภาพรรณ ตรีวิโรจน์ (น้องแป้ง)  มีศักดิ์เป็นลูกผู้น้องของ นางสุมารยาท จันทรวงศ์ (ซิ้ม) โดยบิดาของนางสุมารยาทฯ คือ นายพ่ง เดชฉกรรจ์ เป็นพี่ช่ายของ นายทองพูล เดชฉรรจ์ ซึ่งเป็นบิดาของน้องแป้ง