ประวัตินางมาณี วีรศักดิ์

คุณแม่มาณี  วีรศักดิ์ เกิดเมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2465 ณ จังหวัดพระนคร (กรุงเทพฯ) เป็นบุตรตรีหลวงกำจัดไพรินราชการ  และนางเงิน  ปัทมศริน มีพี่น้องร่วมบิดามารดา 2 คน ได้แก่
 1. นางมาณี  วีรศักดิ์  ผู้วายชนม์
 2. นางวันดี  ปัทมศริน
คุณแม่มาณี ได้เข้ารับการศึกษาจากโรงเรียนสตรีวิทยา  จนจบชั้นมัธยม 3 ในช่วงระยะเวลาก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2  คุณแม่มาณี ได้ย้ายถิ่นฐานจากกรุงเทพฯ ไปยังจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้สมรสกับพันโทล้วน  วีรศักดิ์ ในปี พ.ศ.2488 ณ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ มีบุตรสาว 5 คน ดังนี้
 1. นางยุพดี  จันทรวงศ์ (ข้าราชการบำนาญ) สมรสกับนายทวนชัย  จันทรวงศ์ (อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหัวคู้) มีบุตร-ธิดา 3 คน ได้แก่
  • นายกิตติศักดิ์  จันทรวงศ์  พนักงานฝ่ายช่าง บริษัท รถไฟแห่งประเทศไทย จำกัด
  • น.ส.ศุภลัคน์  จันทรวงศ์ พยาบาลวิชาชีพ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
  • น.ส.ศศิธร  จันทรวงศ์  หัวหน้าแผนกโรงงานกุ๊กดู  บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด
 2. น.ส.รัชนีกร  วีรศักดิ์ (ข้าราชการบำนาญ)
 3. นาวาอากาศเอก(หญิง) พรทิพย์  ฉายสุวรรณ (ข้าราชการบำนาญ) สมรสกับนายสุชิน  ฉายสุวรรณ (อดีตพนักงานฝ่ายช่าง บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มีบุตร 2 คน ได้แก่
  • นายชาญวิทย์  ฉายสุวรรณ พนักงานฝ่ายช่าง บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
  • นายสิทธิ์ทิพย์  ฉายสุวรรณ วิศวกรไฟฟ้า บริษัท การท่าอากาศยาน จำกัด (มหาชน)
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุจรี  เขียวประเสริฐ (ข้าราชการบำนาญ) สมรสกับ พันโทชัยพงษ์ เขียวประเสริฐ (ข้าราชการบำนาญ) มีบุตร 2 คน ได้แก่
  • นายณัฐพล  เขียวประเสิรฐ ที่ปรึกษาด้านไอที บริษัท ไอทีวัน จำกัด
  • นายณรงค์ธร  เขียวประเสริฐ โปรแกรมเมอร์ บริษัท ไอคอนเนค เทคโนโลยี จำกัด
 5. แพทย์หญิงรจนา  วีรศักดิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านรังสีวิทยา โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา สมรสกับนายอภิสิทธิ์ อินทรกำแหง (ที่ปรึกษาด้านกฏหมาย)
คุณแม่มาณี ได้อบรมสั่งสอนบุตรทุกคนให้เป็นคนดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต  อ่อนน้อมถ่อมตน สนับสนุนให้การศึกษา จนสามารถเรียนจบระดับปริญญาทุกคน คุณแม่มีความสามารถในด้านการค้าขาย ทำอาหารและขนม(โดนัท) ตลอดจนเป็นนายหน้าติดต่อซื้อขายที่ดิน เสริมรายได้ให้คุณพ่อ ซึ่งมีรายรับไม่เพียงพอ ทำให้ชีวิตของครอบครัวสามารถดำเนินไปได้ด้วยดี

คุณแม่มาณี มีความสนใจในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาด้วยการใส่บาตร ทำบุญ ทอดกฐิน ทอดผ้าป่า สร้างหอระฆัง กุฎิพระ อย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น ได้ร่วมจัดสร้างกำแพงและซุ้มประตูรอบพระอุโบสถ ณ วัดบำรุงรื่น เมื่อปี พ.ศ.2542 เป็นเงิน 1,119,432 บาท

ในบั้นปลายชีวิต หลังจากคุณพ่อพันโทล้วน  วีรศักดิ์ ได้เกษียณอายุราชการ คุณแม่และคุณพ่อ ได้จัดซื้อที่ดินทำสวนผลไม้ที่จังหวัดเพชรบูรณ์  ใช้ชีวิตเรียบง่าย และมีความสุข จนกระทั่งระยะหลังสุขภาพของคุณแม่ไม่สู้ดี ป่วยเป็นโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา อย่างต่อเนื่อง

ในระหว่างที่คุณแม่ป่วย ได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดโดยคุณพ่อ และบุตรคนที่ 2 (น.ส.รัชนีกร  วีรศักดิ์) ตลอดระยะเวลา บางครั้งคุณพ่อได้ป้อนอาหาร และหยอกล้ออยู่เป็นประจำ

คุณแม่ต้องเข้ารับการรักษาด้วยการฟอกไตเป็นครั้งแรก วันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2546  และเข้ารับการฟอกไตอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ครั้ง ต่อมาได้เข้าพักรักษาตัวพร้อมด้วยคุณพ่อ ที่บ้านพักแพทย์หญิงรจนา  วีรศักดิ์ (บุตรคนสุดท้อง) ที่จังหวัดนครรารชสีมา และได้เข้ารับการฟอกไตครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2554  และในเวลา 22:30 น.คุณแม่ได้เกิดอาการหมดสติ ขณะที่อยู่บ้านพัก  จึงต้องรีบนำส่งเข้ารับการรักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลเซนต์แมรี่ นครราชสีมา และได้สิ้นใจอย่างสงบ ด้วยอาการกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน สิริรวมอายุได้ 89 ปี 7 เดือน 14 วัน

ขอขอบพระคุณ นายแพทย์สุชาติ เจนเกรียงไกร (ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคไต) และนายแพทย์บัญชา  สุขอนันตชัย (ผู้เชียวชาญด้านโรคหัวใจ) คณะพยาบาล และเจ้าหน้าที่ประจำห้องไตเทียมตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกคน ที่ดูแลและให้บริการเป็นอย่างดี ตลอดระยะเวลาที่เข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา

******************************************
พระราชทานเพลิงศพ ณ เมรุวัดบำรุงรื่น ซ.ร่มเกล้า 2 แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันอังคารที่ 1  พฤศจิกายน พ.ศ.2554 เวลา 16:00 น.

ความสัมพันธ์ : เป็นมารดาของนางยุพดี จันทรวงศ์ (แดง) พี่สะไภ้