ผลงานและประสบการณ์ด้านกีฬา

ปัจจุบัน
 • ประธานชมรมกีฬาทางน้ำ ศูนย์กีฬากรมการทหารช่าง (พ.ศ.2538-ปัจจุบัน)

ผลงานที่ผ่านมา

 • คณะกรรมการอำนวยการการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 26 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 2 ของจังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 20-29 พ.ย.2552 ณ จ.เพชรบุรี (คำสั่ง จ.ราชบุรี ที่ 2632/2552 ลง 29 ต.ค.2552)
 • คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งประเทศไทย คัดเลือกตัวแทนเขตกีฬาที่ 7 ประจำปี 2552 ของ จ.ราชบุรี ระหว่างวันที่ 1-15 ธ.ค.2552 ณ จ.สมุทรสงคราม (คำสั่ง จ.ราชบุรี ที่ 2784/2552 ลง 9 พ.ย.2552)
 • ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดการแสดงกีฬาภายในกองทัพบก ครั้งที่ 57 (16-20 ก.พ.2550) กรรมการสมาคมกีฬา จ.ราชบุรี (พ.ศ.2549)
 • ผู้ช่วยเลขาธิการสมาคมกีฬา จ.ราชบุรี (พ.ศ.2545-2548)
 • เลขานุการฝ่ายคัดเลือกนักกีฬา จ.ราชบุรี เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 34 ราชบุรีเกมส์ (พ.ศ.2547)
 • เลขานุการฝ่ายเทคนิค การแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 34 ราชบุรีเกมส์ (พ.ศ.2547)
 • หัวหน้าคณะนักกีฬา จ.ราชบุรี การแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 33 จ.เชียงใหม่ (พ.ศ.2545)
 • หัวหน้าคณะนักกีฬา จ.ราชบุรี การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยครั้งที่ 23 จ.เชียงใหม่ (พ.ศ.2545)
 • คณะกรรมการชมรมกีฬายิงปืน ศูนย์กีฬากรมการทหารช่าง
 • คณะกรรมการชมรมกีฬาว่ายน้ำ ศูนย์กีฬากรมการทหารช่าง
 • ผู้จัดการสนามยิงปืน (นายสนาม) ค่ายภาณุรังษีส่วนที่ 2
 • เลขานุการฝ่ายการสื่อสาร การแข่งขันกีฬากองทัพบก (หลายครั้ง)
 • ผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์ การแข่งขันกีฬากองทัพบก (หลายครั้ง)
 • รองประธานชมรมกีฬาฟุตบอล ศูนย์กีฬากรมการทหารช่าง
 • ประธานชมรมขี่จักรยานและวิ่งเพื่อสุขภาพ ศูนย์กีฬากรมการทหารช่าง
 • ผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดการแสดง การแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบกครั้งที่ 56 (พ.ศ.2549)
 • ผู้จัดการทีมฟุตบอล "เอราวัณ"
 • ผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลทีมเยาวชน จ.ราชบุรี ในคัดเลือกเยาวชนเขต 7 (พ.ศ.2542)
 • ผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลทีมกลุ่มยุทธบริการ การแข่งขันกีฬากองทัพบกครั้งที่ 50 (พ.ศ.2542)
 • เลขานุการชมรมร่มบินราชบุรี
 • นักวอลเล่ย์บอล ร.ร.เบญจมราชูทิศ ราชบุรี
 • นักวอลเล่ย์บอล ร.ร.นายร้อยพระจุลจอมเกล้า

ริเริ่มก่อตั้ง

 • เปิดหลักสูตรการสอนดำน้ำสากล แบบ SCUBA ที่ จ.ราชบุรี
 • ริเริ่มจัดทำและของบประมาณก่อสร้างหน้าผาจำลองบริเวณสนามยิงปืนค่ายภาณุรังษีส่วนที่ 2 ซึ่งเป็นกิจกรรมของศูนย์การท่องเที่ยวกรมการทหารช่าง
 • ริเริ่มและชักนำให้จัดสร้างเส้นทางปีนหน้าจริง บริเวณอุทยานหินเขางู จ.ราชบุรี
 • ริเริ่มและทำทีมยิงปืน "เจ้าพ่อพญาปราบ" ของชมรมกีฬายิงปืน กรมการทหารช่าง
 • ริเริ่มจัดตั้งชมรมกีฬาฟุตบอล ศูนย์กีฬากรมการทหารช่าง ริเริ่มจัดการแข่งขันฟุตบอล "ภาณุรังษีคัพ"
 • จัดออกแบบการจุดคบเพลิง ในพิธีเปิด-ปิด กีฬากองทัพบก ครั้งที่ 50
 • จัดออกแบบ mascot "ค้างคาว นายระฆัง" การแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบกครั้งที่ 56 (พ.ศ.2549)